top of page
Användningsområden _ Bygga med markskruv _ Linköping och Östergötoland.jpg

BYGGA MED MARKSKRUV

VAD DU KAN ANVÄNDA MARKSKRUVAR TILL

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR MARKSKRUV OCH JORDSKRUV

MARKSKRUV APPLIKATIONER! APPLIKATIONER MED SKRUVFUNDAMENT

Vad kan markskruvar användas till?

Applikationerna för skruvar är många! Bygga med markskruv - Altan, trall, fritidshus, stängsel, staket, uterum, attefallshus, solcellspark, garage, soprum, reklam, skyltning, bommar,  räcken, växthus, lusthus, förråd, lekplatsutrustning, utegym, tillfälliga strukturer, bostäder eller kommersiella byggnader och så mycket mer! Den totala kostnaden för att installera skruvfundament kan vara bättre än alternativa metoder. Låt oss titta på ditt specifika projekt för att se hur du kommer att dra nytta av det.


Skruvfundament  är snabba att installera, har total stabilitet, lång livslängd och garanti beroende av jordtyp. Skruvfundament är en bättre lösning än betong för många applikationer. Utemöbler och bänkar, trafikskyltar, gångvägar, broar och trappor finns bland de föremål och strukturer som kan sättas på Skruvfunds skruvar.

​​

Markskruvar är ett modernt grundsystem med hög bärförmåga, lång livslängd och tydliga ekonomiska fördelar. Markskruvmaskiner gör att skruvar kan användas på svårtillgängliga platser. Maskinen och fördelarna med den faktiska jordskruven gör att applikationerna för skruvar kan vara oändliga. Markskruvar är bättre än betong, och konsumenterna använder markskruven på fler och fler sätt.

MARKSKRUVENS ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Bygg direkt på monterade markskruvar. Oavsett vad du bygger eller installerar, om det behöver förankras i marken, prata med oss om att använda skruvar för grunden istället för betong. Fördelarna med att använda markskruvar installerade av professionella installatörer, är något du bör överväga. Använd ett mer miljövänligt alternativ... Bygg med skruvfundament, för att leverera en stark, stabil och säker grund till kostnadseffektiva priser. Markskruv pris?

Skruvfund har många typer av skruvar som kan användas för olika ändamål. Vad kan man bygga med markskruv? Markskruv altan, markskruv staket, markskruv attefallshus... Bygga altan, carport, attefallshus, staket, trädäck, skyltar, uterum, terrass, racken, uteplats, stängsel, brygga, trappa... Bygga utan plintar! Bygga med markskruv! Kontakta Skruvfund byggare och markskruv montörer.

SKRUVFUND  MARKSKRUV _ TILLVERKARENS GARANTIpng.png
bottom of page