top of page
Koldioxidneutralt Linköping 2025  _ Skruvfund _ Östergötland län.jpeg

KOLDIOXIDNEUTRALT LINKÖPING 2025

SKRUVFUND  MARKSKRUV  DIN LOKALA MONTÖR  Markskruv Linköping (2).jpg

Koldioxidneutralt Linköping 2025 | Linköpings kommun | Region Östergötland 

Linköping Neutralt 2025.jpg

Klimatsmart Linköping - Skruvfundament är ett alternativ till betongfundament - Det är ett bättre alternativ för miljön.

MARKSKRUVAR - SKRUVFUND PLANTERA ETT TRÄD PROGRAM HUR DU KAN HJÄLPA TILL! PLANTERING STARTAR APRIL 2022

För de som får Skruvfund att montera markskruvar istället för betongfundament så planterar vi ett träd för varje monterad markskruv. Vi ser installationen av markskruvar som steg ett för att hjälpa till att minska koldioxidutsläppen, men nu lägger vi till steg två ... Vi planterar träd!

Vad du än tycker om klimatförändringar, stå bakom vårt lilla program för att hjälpa till att göra något bra för miljön. Vi tycker att träd är fantastiska. Vi bor i ett land fullt av träd. Vackra skogar och marker. Vi älskar det så mycket, att vi vill göra mer. Faktum är att träd suger koldioxid ur luften och producerar syre, samtidigt som de ser fantastiska ut. De är vana vid att gynna oss på så många sätt! Här i Linköping siktar samhället på en koldioxidneutral stad 2025. Vi arbetar för att hjälpa till att uppnå detta mål! Miljömässigt vet vi nu så mycket mer om vad vi bör göra i livet och näringslivet. Ibland är det svårt att förbättra vissa aspekter av hur vi gör saker, till och med omöjligt med nuvarande restriktioner. Allt vi kan göra är vårt bästa och varje liten del hjälper.

Så för varje markskruv vi installerar som ett skruvfundament, i stället för betong, kommer vi att plantera ett träd i kundens namn. En markskruv installerad betyder ett träd planterat av oss, för dig. Betong (cement) står för nästan 9 procent av koldioxidutsläppen per år. Vi som byggare försöker använda alternativ i vårt arbete, när det är möjligt. Markskruvar är ett sådant alternativ! Några av de produkter vi använder och de processer vi följer, tillsammans med ytterligare anpassningar till grönare produkter och metoder av oss, kan bara bidra till att förbättra utsikterna.

Vårt program är enkelt men med ett uppmuntrande budskap till oss alla att göra mer. Vi hoppas att du uppskattar våra ansträngningar. Vi är inte på något sätt perfekta men är fast beslutna att förändra och göra mer när vi kan.

Markskruv installationer

Markskruv montörer i Linköping och Östergötland län. Bygga med markskruv!

Markskruv information

Information om markskruv, tillämpningar och fördelar.

Klimatsmart Linköping | Skruvfund plantera ett träd program | Östergötland.jpeg
bottom of page